úterý, března 15, 2011

Cenová regulace v energetice

Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU si vás dovoluje pozvat na workshop Cenová regulace v energetice. Uskuteční se dne 31. 3. 2011 od 14:00 cca do 16:00 (včetně přestávky na kávu) na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 109.

Přihlásit se lze pomocí tohoto formuláře

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

  • mechanismus cenové regulace v elektroenergetice (cenová rozhodnutí),
  • možnosti uplatnění opravných prostředků proti cenovým rozhodnutím.
Pozvánka ve formátu pdf.

Žádné komentáře: