čtvrtek, října 20, 2011

Váš názor na ochranu osobních údajů online

Projekt CONSENT (www.consent.law.muni.cz), kterého se účastní Ústav práva a technologií MU, vstoupil do další fáze svého výzkumu. Po první části, která se zabývala převážně mapováním statutu quo, ať už faktickým fungováním ochrany a nastavení ochrany soukromí na sociálních sítích nebo právní regulací oblasti, začala druhá, kvantitativní, část výzkumu. Online dotazník, který byl nedávno spuštěn, si klade za cíl zjistit, jaké jsou postoje současných uživatelů internetu ve vztahu k ochraně osobních údajů.
Na dotazník je možné odpovídat zde.

Žádné komentáře: