pátek, prosince 12, 2014

Rozsudek ve věci C-212/13: František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů

SDEU vydal dlouho očekávaný rozsudek ve věci František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů. Z tiskové zprávy soudu Soudu vybíráme:
"Soudní dvůr konstatuje, že výjimka stanovená směrnicí pro zpracování údajů prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností musí být vykládána striktně."
"Z toho důvodu nelze provozování kamerového systému, který zabírá veřejné prostranství, a je tudíž zaměřen mimo soukromou sféru osoby zpracovávající údaje, považovat za „výlučně osobní či domácí činnost“."

Tisková zpráva zde.

Plný text rozsudku.

Děkujeme Martinovi Husovcovi za upozornění.

Žádné komentáře: