pondělí, července 14, 2014

Informace veřejného sektoru a kulturní instituce

Platforma ePSI zveřejnila svoji poslední studii k právním a technickým aspektům implemetace revidované směrnice o PSI ve vztahu ke kulturním institucím. (Mimochodem, jak naznačuje studie, pouze menšina členských států podniká nějaké kroky k její implementaci.)

Žádné komentáře: