neděle, července 13, 2014

Riziká cloud computingu


Popredná švajčiarska zaisťovňa koncom tohto týždňa vydala rešpektovanú analýzu, v ktorej identifikuje trendy a ukazovatele rizík pre rok 2014. Do kategórie najvyšších rizík boli zaradené bezpečnostné aspekty cloud-computingu. Cloud computing prináša mnohé benefity, avšak vzhľadom na obrovskú koncentráciu dát predstavuje zároveň veľmi zraniteľný nástroj. Čo je zaujímavé, do skupiny 26 novovznikajúcich rizík boli zaradené okrem iného aj problémy tzv. digitálneho ohovárania, užívania osobných kamier alebo rizík plynúcich z budúceho prechodu od 3D k 4D tlači. Bude zaujímavé sledovať vývoj týchto predpovedí, nakoľko majú priamy dopad na finančné trhy (poisťovne, banky, atď.). To má zásadny vplyv na trh informačných technológií, resp. na súvisiace regulatívne opatrenia.

Žádné komentáře: