úterý, listopadu 11, 2014

Workshop: HOW THE CJEU IS DESTROYING COPYRIGHT THEORY

Ústav práva a technologií Vás srdečně zve na workshop

HOW THE CJEU IS DESTROYING COPYRIGHT THEORY: CURRENT DEVELOPMENTS IN THE CJEU CASE LAW,

který povede Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M. (Juristische Fakultät der Georg-August Universität Göttingen).

Místo: místnost č. 109, Právnická fakulta MU, Veveří 70, 611 80
Datum: 28. 11. 2014
Čas: 11,00 - 12,30


Workshop se zaměří na aktuální judikaturu Soudního dvora Evropské unie v oblasti autorského práva a jejím možným dopadům na právní praxi. Pozornost bude věnována zejména oblasti užití díla v prostředí informační sítě Internet, ale i dalším otázkám souvisejícím s právem autorským.

Workshop je koncipován jako interaktivní a účastníci budou mít prostor pro dotazy.

Workshop bude v anglickém jazyce a nebude tlumočen.
Účast je bezplatná.

Prosíme o registraci na www.tiny.cc/cjeu

Workshop se koná v rámci řešení projektu "Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Více informací o projektu: www.site.law.muni.cz

Žádné komentáře: