středa, dubna 30, 2014

Zajištění dat mimo území jurisdikce

Okresní soud pro Southern District of New York vydal rozhodnutí ohledně ostře sledovaného případu soudního příkazu na vydání dat pod kontrolou společnosti Microsoft umístěných mimo území jurisdikce USA. Soud dovodil, že příkaz se týká subjektu a je lhostejné, kde se data nacházejí - vycházel přitom z předpokladu, že opačné rozhodnutí by umožnilo povinným subjektům jednoduše vyloučit aplikaci Stored Communications Act prostým přesunutím dat do center mimo území USA. Rozhodnutí je zajímavé především v souvislostech aktuální bezpečnostní legislativy a judikatury USA v obdobných resp. opačných případech, kdy je důsledně rozlišováno mezi působením amerických orgánů veřejné moci na území USA a mimo něj (přičemž pro působení na území USA platí zpravidla vyšší standard ochrany práv soukromých osob).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: