úterý, dubna 29, 2014

Ústavný súd SR a data retention


Ľady sa pohli. Po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-293/12 a C-594/12, ktorý vyhlásil európsku smernicu o data retention za neplatnú pre rozpor s právom na súkromie a ochranu osobných údajov, Ústavný súd SR sa na neverejnom zasadnutí pléna dňa 23. apríla 2014 rozhodol pozastaviť účinnosť ustanovení § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktoré prikazujú operátorom sledovať komunikáciu svojich užívateľov. Ide o konanie, ktoré s pomocou 30 poslancov Národnej Rady SR iniciovala nezisková organizácia European Information Society Institute. Návrh skupiny poslancov tak bol prijatý na ďalšie konanie.

Žádné komentáře: