čtvrtek, dubna 10, 2014

Soudní dvůr EU k rozmnoženině pro osobní potřebu

Silný týden na SDEU pokračuje. Dnes byl vyhlášen rozsudek i ve věci ACI Adam C-435/12.
Jak konstatoval SDEU "výše poplatku za pořizování soukromých rozmnoženin autorského díla nemůže zohledňovat neoprávněné rozmnoženiny"

"Soudní dvůr proto rozhodl, že vnitrostátní právní předpisy, které nečiní žádný rozdíl mezi soukromými rozmnoženinami pořízenými z oprávněných zdrojů a rozmnoženinami pořízenými z nedovolených zdrojů nelze tolerovat. Kdyby se totiž připustilo, že takové soukromé rozmnoženiny mohou být pořízeny z neoprávněného  zdroje, podporovalo by to oběh padělaných děl nebo nedovolených napodobenin, čímž by se zákonitě snížil objem prodeje nebo jiných zákonných transakcí souvisejících s autorskými díly, což by bylo v rozporu s běžným způsobem užití uvedených děl. Kromě toho by uplatnění takových vnitrostátních právních předpisů mohlo způsobit nepřiměřenou újmu majitelům autorských práv."

Znamená to tedy konec dovolenosti rozmnoženin pořízených pro osobní potřebu z ilegálních zdrojů?

Tisková zpráva zde.

1 komentář:

Jan Tomíšek řekl(a)...

Mám dotaz do pléna: domníváte se, že bude třeba v duchu toho rozhodnutí upravit náš autorský zákon, nebo bude možné tuto otázku překlenout eurokonformním výkladem v aplikační praxi?