středa, dubna 09, 2014

Nezávislost orgánu ochrany osobních údajů

Soudní dvůr EU rozhodl ve věci nezávislosti národního orgánu ochrany osobních údajů spor mezi Komisí a Maďarskem. Způsob, jímž se maďarská vláda vypořádala s úřadem a jeho činností, označil soud za zásah do základní maximy unijního práva ochrany osobních údajů, kterou je bezprostřední nezávislost na politické moci.

Za informaci o tomto rozhodnutí děkujeme Denisi Gibadulinovi z Google.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: