úterý, května 14, 2013

Patent na "autoreplikační technologii"

Nejvyšší soud USA rozhodl ve prospěch spol. Monstanto v případu patentovatelnosti geneticky vyšlechtěného osiva. Průlomové rozhodnutí řeší otázku vyčerpání práv a prakticky znamená, že farmář je povinen mít licenci při každém užití chráněného osiva (tj. že omezení licence na jednrázové užití osiva je platné).

Rozhodnutí viz v .pdf zde.

Žádné komentáře: