pondělí, května 27, 2013

Statistiky informační společnosti a ekonomiky v ČR

Český statistický úřad zveřejnil mimořádně zajímavé statistiky z oblasti informačních a komunikačních technologi:

"Cílem této publikace je poskytnout čtenáři základní informace o stavu a vývoji používání moderních informačních a komunikačních technologií v hlavních oblastech naší společnosti. Na 76 stranách rozdělených do sedmi kapitol nalezne uživatel informace o telekomunikační a internetové infrastruktuře, o vybavenosti a využívání informačních technologií v domácnostech, mezi jednotlivci, v podnicích, ve veřejné správě a také o tom, jak jsou informační technologie využívány pro potřeby zdravotnictví či školství. Kromě dat za Českou republiku jsou ve většině případů uváděny také informace za státy Evropské unie a uživatel si tak může udělat obrázek o tom, jak si Česká republika v případě využívání těchto moderních technologií stojí ve srovnání s ostatními státy společenství."  

"Cílem této publikace je poskytnout čtenáři základní, především ekonomické, statistické údaje o vývoji postavení informačních a komunikačních technologií v národním hospodářství. Na 76 stranách rozdělených do pěti kapitol nalezne uživatel v 41 tabulkách a 136 grafech podrobné údaje o IT odbornících včetně jejich průměrné mzdy a počtu vysokoškolských studentů v IT oborech, údaje o investicích do ICT se zaměřením na oblast softwaru, údaje o výdajích na výzkum a vývoj nebo patentech v této oblasti, údaje o vývozu a dovozu ICT zboží a služeb a v poslední kapitole pak hlavní ekonomické ukazatele za podniky s převažující ekonomickou činností v oblasti ICT. Kromě dat za Českou republiku jsou ve většině případů uváděny také informace za státy Evropské unie a uživatel si tak může udělat obrázek o tom, jak si Česká republika v případě těchto moderních technologií stojí ve srovnání s ostatními státy společenství."  

Žádné komentáře: