středa, května 08, 2013

Porno trolling: pochybné praktiky při vymáhání autorských práv v USA potrestány

Poněkud bulvární název příspěvku je odůvodněn skutečně "spektakulárností" celého případu, který má parametry holywoodského blockbusteru.
Ve stručnosti k faktickému stavu: skupina kalifornských advokátů ("Prenda Law Firm") byla faktickými vykonavateli autorských práv k několika pornografickým snímkům. Jejich sdílení v P2P sítích sledovali a náseldně podnikali příslušné právní kroky k vymáhání "svých" práv.
Soudce Wright ovšem nesdílel nadšení pro takový "copyrightový trolling", když pochybné praktiky v úvodu příkazu k potrestání charakterizoval následovně:
"Plaintiffs have outmaneuvered the legal system. They’ve discovered the nexus of antiquated copyright laws, paralyzing social stigma, and unaffordable defense costs. And they exploit this anomaly by accusing individuals of illegally downloading a single pornographic video. Then they offer to settle—for a sum calculated to be just below the cost of a bare-bones defense. For these individuals, resistance is futile; most reluctantly pay rather than have their names associated with illegally downloading porn. So now, copyright laws originally designed to compensate starving artists allow, starving attorneys in this electronic-media era to plunder the citizenry. Plaintiffs do have a right to assert their intellectual-property rights, so long as they do it right. But Plaintiffs’ filing of cases using the same boilerplate complaint against dozens of defendants raised the Court’s alert. It was when the Court realized Plaintiffs engaged their cloak of shell companies and fraud that the Court went to battlestations."
(Otis D. Wright, 2:12-cv-8333-ODW(JCx), zdroj)
Za "brazen misconduct and relentless fraud" je pak soudce Wright mj. potrestal povinností nahradit dvojnásobek nákladů řízení protistranám a podnáním podnětů k zahájeního kárného řízení ke všem komorám, v nichž byli "trollové" zapsáni. Dále pak předal případ státnímu zástupci státu Kalifornie, aby prošetřil, zda výše uvedeným jednáním nespáchali "trollové" trestný čin vydírání.

Příkaz nelze než doporučit k přečtení (dostupný např. zde). (O je zábavnosti a čtivosti svědčí už jen to, že je uveden citátem z filmu Star Trek).

Žádné komentáře: