pondělí, listopadu 27, 2006

Rozhodnutí českého soudu k dialerům

Podle informací ihned.cz vynesl Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudek ve věci platby klienta za dialerem přesměrované dial-up připojení k internetu. Jedná se bohužel pouze o kusou informaci a nelze tedy hodnotit kvalitu skutku a právních argumentů. Rozhodnutí navíc podle všeho není pravomocné. Mohlo by se však konečně jednat o impuls ke změně dosavadní interpretační praxe nižších českých soudů, která doposud chránila telekomunikační operátory a která nemá v západoevropských státech obdobu. Stručná informace o judikátu viz zde: http://digiweb.ihned.cz/c4-10072070-19819580-i00000_d-neni-nutne-zaplatit

Pro srovnání s německou interpretační praxí viz např. Polčák, Radim. Nedovolené přesměrování při připojení k internetu v rozhodnutí Spolkového soudního dvora. Jurisprudence, Utrecht: Stichting EMP, ISSN 1212-9909, 2005, XIV, 3, od s. 64-66

Žádné komentáře: