pondělí, září 11, 2006

Zajímavý případ nekalosoutěžní agrese

O zajímavém případu nekalosoutěžního jednání založeném na agresivní informaci a její distribuci zneužitím síťových efektů informovaly české on-line zpravodajské servery. O případu si můžete přečíst zde: http://mobil.idnes.cz/zlomeny-samsung-je-mozna-nekalou-reklamou-motoroly-fyt-/mob_svet.asp?c=A060910_193308_mob_svet_jm nebo též zde: http://www.mobilmania.cz/Bleskovky/AR.asp?ARI=113464

K problematice zneužití síťových efektů a soutěžní agresi na internetu viz např. Polčák R.. Nekalosoutěžní agrese na internetu. Právní rozhledy, Praha : C.H.Beck, ISSN 1210-6410, 2005, 13, 13, od s. 473-477.

Žádné komentáře: