čtvrtek, srpna 17, 2006

Zajímavý judikát ÚS - podání v elektronické formě

ÚS zejména na základě komparativní a teleologické interpretace dospěl (konečně) k závěru, že podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem není nutné doplňovat jeho dokumentárním ekvivalentem. Rozhodnutí se sice problematikou podání učiněného elektronicky a opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zabývá jen jako formální procesní náležitostí, podaná interpretace má však zásadní význam pro řešení otázky přípustnosti takového podání bez jeho následného doplnění. Text rozhodnutí, z nějž je pro otázku podání v elektronické formě důležitá zejména část V., viz zde: http://www.judikatura.cz/cgi-bin/jus/aspi_lit_4?WVCNC+2601+jus-1

Žádné komentáře: