čtvrtek, prosince 21, 2006

Protichůdné judikáty

Protichůdná rozhodnutí se objevila v USA v případech známkoprávní ochrany při užití známky internetovým vyhledávačem. Vlastníci ochranných známek se domáhali ochrany proti činnosti internetových vyhledávačů, které pronajímají označení chráněná známkami k přednostnímu hledání. V rozhodnutí 800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc., 437 F. Supp. 2d 273 (D.N.J., July 13, 2006) soud vyslovil názor, že pronájem označení odpovídajícího ochranné známce je užitím známky a zakládá odpovědnost vyhledávače. Ve skutkově podobném případu Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 5:04-CV-1055 (NAM/GHL) (N.D.N.Y., September 28, 2006) soud naopak dospěl k závěru, že se o užití známky nejedná.


Na obě rozhodnutí poukázala známá advokátní kancelář Phillips Nizer LLP a na jejích stránkách lze nalézt i abstrakty obou judikátů:
http://www.phillipsnizer.com/library/cases/lib_case443.cfm
http://www.phillipsnizer.com/library/cases/lib_case442.cfm

Žádné komentáře: