neděle, září 10, 2006

Nové číslo Internet Law Update

Právě vyšlo nové číslo e-mailových novin Internet Law Update vydávané advokání kanceláří Phillips Nitzer LLP. Hlavním tématem čísla je otázka soukromí na pracovišti ve vztahu k využívání nejrůznějších služeb sítě Internet. Téma je pojednáno na pozadí tří zajímavých soudních rozhodnutí, která se zabývají vytvořením a kvalitou diskrečního prostředí na pracovišti a k tomu se vztahujícím oprávněných očekáváním zaměstnanců. Argumentace obsažená v judikátech je přitom bez zásadní modifikace použitelná i pro české právní prostředí.

Noviny nejsou dostupné přes www, je nutné si jejich zasílání e-mailem objednat na adrese http://www.phillipsnizer.com/library/caseupdates.cfm - obecně jde o velmi kvalitně zpracované informace z právní praxe, navíc ZDARMA.

Žádné komentáře: