středa, ledna 28, 2009

Průlomové rozhodnutí v doménovém sporu

Rozhodnutí, které nepovažuje doménové jméno za integrální součást podnikatelské aktivity spočívající v hazardním hraní, vydal Odvolací soud státu Kentucky. Rozhodnutím byl odmítnut postih, jehož objektem byla doménová jméno provozovatelů hazardních her. Průlom lze spatřovat především v doposud nevídaném restriktivním přístupu amerických soudů, které až doposud na základě doktríny minimum contact užívaly všech dostupných prostředků k prosazení vlastních imperativních norem (je pravděpodobné, že toto rozhodnutí bylo motivováno i relativně nedávným verdiktem rozhodčího soudu WTO ve věci hazardních her na internetu).

Plný text rozhodnutí v .pdf viz zde.
Komentáře viz např. zde (Legal Satyricon), nebo zde (Times Leader)
V případu se angažovala i EFF (viz zde)

Žádné komentáře: