neděle, října 11, 2009

Přelomové rozhodnutí ve věci software z druhé ruky

Okresní soud ve Washingtonu ukončil přes rok trvající spor a přijal poněkud překvapivou interpretaci v otázce prodeje software z druhé ruky, když na paralele s filmem konstatoval, že při prvním prodeji dochází u software k tzv. vyčerpání majetkových práv autorských. Toto rozhodnutí tedy v podstatě legalizuje v USA prodej software z druhé ruky. Vzhledem k závažnosti celého případu a kontroverzní argumentaci však lze očekávat odvolání.

Připomínáme, že podobný problém řeší už delší dobu německé soudy a v nejbližší době očekáváme verdikt BGH, který by měl sjednotit dosavadní rozpornou praxi v Německu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: