pátek, září 11, 2009

ESD k distančním spotřebitelským smlouvám

ESD ve svém novém rozhodnutí konkretizoval důvody, za kterých může prodejce žádat náhradu za opotřebení zboží vráceného v obligatorní lhůtě po dodání na základě distančního kontraktu (v ČR 14 dní). Tato legální (tj. všeobecně závazná) interpretace se vztahuje prakticky na všechny internetové prodeje a konstruuje institut náhrady za opotřebení jako výjimečný povětšinou s důrazem na prokázání protiprávního jednání spotřebitele.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: