sobota, dubna 11, 2015

Australský federální soud k povinnosti ISP vydat osobní údaje uživatelů

Australský federální soud rozhodl ve věci ochrany majetkových práv autorských o povinnosti poskytovatele služeb elektronických komunikací poskytnout data uživatelů, o nichž se vykonavatel majetkových práv autorských domnívá, že tato práva porušují. Jedná se o případ podobný věci C-275/06 a řadě dalších evropských sporů (z nich zřejmě nejzajímavější vývoj měl doposud případ UPC Ireland).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: