neděle, dubna 26, 2015

Duties of care in cybercrime report

Velmi zajímavou studii zveřejnil Ústav pro právo, technologie a společnost (TILT) z Univerzity v Tilburgu. Studie posuzuje z pohledu čtyř jurisdikcí (nizozemské, USA, brazilské a české) existenci právních povinností osob soukromého práva, které mohou pomáhat při boji s kybernetickou kriminalitou. Především je studie zaměřena na povinnosti ISP, dodavatelů software a ostatních podnikatelů, při zabezpečování hardware a software a při obraně proti ransomware a DDoS útokům. Studie rovněž obsahuje návrhy de lege ferenda směřující ke zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Celá studie je dostupná online zde.

Žádné komentáře: