pátek, dubna 03, 2015

Projekt FORWARD - osiřelá audiovizuální díla

Konsorcium partnerů realizuje již od roku 2013 projekt FORWARD, jehož cílem je vytvořit celoevropský standardizovaný systém v rámci EU pro posuzování a registrování stavu práv audiovizuálních děl se zaměřením na díla osiřelá.
Projekt bude koordinován i s databází osiřelých děl vedené OHIM.

Otázkou (rétorickou?) pak zůstává, nakolik je princip neformálnosti autorskoprávní ochrany vhodný pro 21. století a informační společnost.

Žádné komentáře: