pondělí, dubna 12, 2010

Odpovědnost aukčních serverů

Odchylně od dosavadní judikatury evropských soudů (zejména německých a francouzských) ohledně míry odpovědnosti aukčních serverů za právní vady nabízeného zboží rozhodl Odvolací soud státu New York. Zatímco evropské soudy v podobných případech konstatují prevenční povinnost na straně provozovatele aukčního serveru (viz např. případ ricardo.de nebo ebay.de), aplikoval americký soud na aukční server v plném rozsahu omezení odpovědnosti jako na provozovatele služby typu hosting.

Plný text rozhodnutí v .pdf viz zde.
O případu krátce informoval časopis Wired zde.

Žádné komentáře: