středa, dubna 21, 2010

Seminář Informační bezpečnost pro právníky a ekonomy
Ústav práva a technologií pořádá dne 1. června seminář "Informační bezpečnost pro právníky a ekonomy".
Seminář, který povede RNDr. Dalibor Klusáček, posluchače seznámí s historií kryptografie včetně nejznámějších historických šifrovacích technik. Dále se pak zaměří na dvě nejdůležitější formy kryptografie – symetrickou a asymetrickou (public key) kryptografiii. Posluchači budou seznámeni s jejich principy a aplikací v existujících elektronických systémech (zabezpečený web, elektronický podpis, šifrování bankovních transakcí, ukládání hesel, atd.). V neposlední řadě se seminář zaměří na podstatu typických útoků na zabezpečené systémy (phising, podvodné e-maily, spam, podvodné www stránky, klasická kryptoanalýza, atd.) a obranu před nimi.

Více informací a elektronickou přihlášku vizte zde.

Žádné komentáře: