středa, dubna 21, 2010

Seminář Elektronické dokumenty v právní praxi

Ústav práva a technologií pořádá dne 1. června 2010 seminář "Elektronické dokumenty v právní praxi".
Cílem semináře, který povede vedoucí ústavu JUDr. Radim Polčák, Ph.D., je popsat a na praktických příkladech vysvětlit režim používání elektronických dokumentů při kontraktaci a při komunikaci s orgány veřejné moci. Výklad bude zaměřen především na praktické otázky uzavírání a prokazování elektronických smluv, jakož i na možnost činit správní a soudní podání v elektronické formě. Mimo jiné bude účastníkům představen též nový právní režim využití datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb.

Více informací a elektronickou přihlášku vizte zde.

Žádné komentáře: