neděle, října 12, 2008

Případ Mosley jde k ESLP

Max Mosley, který nejprve překvapivě neuspěl s žádostí o vydání předběžného opatření proti publikaci známého videa na internetu (soud v tomto případě rozumně konstatoval, že jakmile se video jednou objevilo v síti, nelze už účinně zajistit jeho stažení), aby pak úspěšně vysoudil zadostiučinění ve výši 66 tis. GBP, žaluje Spojené království u ESLP. Zadostiučinění (nejvyšší v historii anglického soudnictví) se zdá být Mosleymu nedostatečné a argumentuje, že měl mít právo vědět předem o publikaci článku o své sexuálně-nacistické avantýře a měl mít rovněž právo této publikaci zabránit. O případu informuje server Out-Law.com zde (pro oživení historie případu můžete využít linky pod článkem).

Žádné komentáře: