pondělí, října 13, 2008

Důležité rozhodnutí ESD - databázové právo

ESD vydal rozhodnutí o předběžné otázce ve věci interpretace čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice č. 96/9/ES (tzv. databázová směrnice). Rozhodnutí se týká vymezení případů, kdy dochází k užití databáze formou jejího vytěžkování a přesněji vymezuje, že takovým užitím nemusí nutně být jen přímé kopírování.
Celé znění právní věty je následující" Přenos prvků chráněné databáze do jiné databáze na základě prohlížení první databáze na obrazovce a individuálního posouzení prvků v ní obsažených může představovat „vytěžování“ ve smyslu článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází, pokud – což je na předkládajícím soudu, aby ověřil – tato operace odpovídá přenosu podstatné části obsahu chráněné databáze, posouzené kvalitativním nebo kvantitativním způsobem, nebo přenosům nepodstatných částí, které svým opakovaným a systematickým charakterem mohou vést ke znovuvytvoření podstatné části tohoto obsahu."

Rozhodnutí stojí za studium v plném textu, který je k dispozici zde.

Žádné komentáře: