pátek, října 03, 2008

Nový nárok v anglickém právu

Kvalitativně nový procesní institut přináší novela anglického Companies Act z roku 2006. Novela, která vstoupila v účinnost 1. října přináší novou speciální proceduru pro uplatnění nároků z chráněných označení (tyto nároky lze uplatnit proti registraci firmy/obchodního jména). Současně zavádí instituci zvláštní arbitráže při britském úřadu duševního vlastnictví, která má být v porovnání se soudním řízením mnohem rychlejší a levnější. Tento institut by měl zabránit spekulativním registracím firem/obchodních jmen a ochránit tak mimo jiné např. i doménová jména.

Podrobné vysvětlení nového nároku, procedury i námitek přináší server Out-Law zde.

Žádné komentáře: