neděle, března 09, 2014

Rozhodnutí ke kolizní otázce - Facebook spravuje osobní údaje dle německého práva

Velmi inspirativní rozhodnutí vydal berlínský Kammergericht ve věci irské centrály Facebook. Soud se na rozdíl od předchozí judikatury v jiných spolkových zemích přiklonil k názoru, že Facebook je správcem osobních údajů dle německého práva a jako takový podléhá jurisdikci místně příslušných orgánů ochrany osobních údajů. Vzhledem k rozdílné judikatuře v různých spolkových zemích lze v této otázce očekávat dříve nebo později rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: