neděle, března 09, 2014

Povinnost doručovat do datové schránky

K povaze povinnosti doručovat procesní písemnosti do datové schránky (DS) se vyjádřil Městský soud v Praze. Z rozhodnutí je podstatná především interpretace rozsahu povinnosti soudu doručovat do DS ve vztahu k právní jistotě adresáta. Ze skutkového stavu je třeba poukázat zejména na skutečnost, že neúčinné listinné doručení bylo v tomto případě provedeno fikcí.

Plný text rozhodnutí viz na serveru Salvia zde.

Žádné komentáře: