čtvrtek, února 20, 2014

Odpovědnost registrátora domény za protiprávní obsah webu

Zemský soud v Saarbrücken v Německu ve svém nedávném rozsudku shledal registrátora domény odpovědným za obsah webu provozovaného na jím registrované doméně. Společnost Universal Music uspěla se svojí žalobou proti registrátorovi Key-Systems kvůli protiprávnímu stránky h33t.com, která slouží jako tracker sítě BitTorrent. Soud odpovědnost registrátora založil na skutečnosti, že obsah webu "zjevně porušuje" autorská práva žalobce a tento fakt lze snadno zjistit. 

Rozhodnutí však není konečné, je pravděpodobné, že registrátor proti němu uplatní opravný prostředek.

Anglický článek shrnující dosavadní vývoj případu naleznete zde.
Německý článek přímo od zástupce žalobce zde.


Guest blog: Jan Tomíšek ml.

Žádné komentáře: