úterý, února 25, 2014

Rozhodnutí SDEU - DRM

K míře ochrany DRM u software se vyjádřil ve svém dřívějším rozhodnutí Soudní dvůr EU. Konstatoval, že je na jedné straně za DRM ve smyslu zákona třeba považovat též ochranné technické prostředky na cílových zařízeních (včetně přenosných). Na straně druhé ale soud konstatoval nutnost prokázat specifický ochranný charakter technického prostředku.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: