čtvrtek, ledna 02, 2014

Vláda schválila Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti

Vláda schválila na dnešním jednání Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) předložený předsedou vlády a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu. Zákon upravuje práva a povinnosti osob soukromého práva a působnost a pravomoc orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Plné znění předloženého návrhu je k dispozici zde.
Návrhy prováděcích předpisů k zákonu jsou k dispozici zde.

Žádné komentáře: