pátek, ledna 10, 2014

Kvadratura kruhu aneb náhradní odměny za stahování

Dne 9. 1. 2014 přednesl své stanovisko ve věci ACI Adam své stanovisko generální advokát Pedro Cruz Villalón, týkající se náhradních odměn za stahování autorskoprávně chráněného obsahu, a to i z neoprávněných zdrojů:

Odpovědi na položené otázky:
1)      Článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že se výjimka pro soukromé rozmnožování, kterou tento článek stanoví, vztahuje pouze na rozmnoženiny děl nebo jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, které jsou pořízeny z oprávněných zdrojů.
2)      Článek 5 směrnice 2001/29 musí být vykládán v tom smyslu, že v kontextu výjimky pro soukromé rozmnožování, kterou mohou členské státy podle výše uvedeného ustanovení stanovit, může členský stát vybírat poplatek, který musí uvedenou výjimku doprovázet, pouze u rozmnoženin děl nebo jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, které jsou pořízeny z oprávněných zdrojů.


Žádné komentáře: