sobota, ledna 04, 2014

Právní ochrana software - dvě rozhodnutí

Přinášíme odkazy na dvě rozhodnutí týkající se právních prostředků ochrany software. Prvním z nich je případ SAS  INSTITUTE INC v. WORLD PROGRAMMING LIMITED, který byl též předmětem známé předběžné otázky. Případ nyní dospěl k pravomocnému rozhodnutí ve věci, které prakticky potvrdilo právní závěry rozhodnutí o předběžné otázce, tj. že funkční princip u software není chráněn.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Druhé rozhodnutí týká se případu Oracle v. Google ohledně autorskoprávní ochrany kódu Java API, jehož autorství si osobuje Oracle a který Google okopíroval pro potřeby OS Android. V prvoinstančním rozhodnutí soud konstatoval, že se na tento kód nevztahuje autorskoprávní ochrana, neboť jde o pouhou techniku tvorby software. Toto rozhodnutí bylo nyní zrušeno Odvolacím soudem pro federální obvod Washington D.C., přičemž soud vyjádřil názor, že v tomto případě jde přímo o softwarový nástroj, který ochraně podléhá. Toto rozhodnutí však ještě neznamená vítězství pro Oracle - jednou z interpretačních možností, kterou se soudy doposud nezabývaly, je totiž otázka fair use.

Původní rozhodnutí viz zde.
Rozhodnutí o odvolání zatím není dostupné on-line. Jakmile bude k dispozici, mělo by být ke stažení zde (zatím jsou na místě pouze některé dokumenty ze spisu, zejm. podání amicorum curiae)

Žádné komentáře: