čtvrtek, listopadu 04, 2010

Google v. Spojené státy americké (nebo Microsoft?)

Dne 2. 9. 2010 podala společnost Google, Inc. k soudu stížnost na postup U. S. Department of the Interior (obdoba našeho Ministerstva vnitra) při specifikaci požadavků na dodávku softwaru a služeb pro provoz emailových serverů a dalších online nástrojů. Ve své stížnosti Google tvrdí, že požadavky byly záměrně naformulovány tak, aby jim nejlépe vyhovovaly produkty společnosti Microsoft. Mělo tak dojít k porušení zákonných podmínek kladených na tento typ výběrových řízení.

Žádné komentáře: