sobota, října 23, 2010

Soudní dvůr EU k právu na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

Před dvěma dny vydal Soudní dvůr EU rozhodnutí, které se může ukázat jako velmi významné z hlediska institutu odměny v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, který je v našem právním řádu ČR zakotven v § 25 autorského zákona. V rozhodnutí o předběžné otázce Soudní dvůr mimo jiné řekl, že paušální zpoplatnění všech přístrojů k zhotovování rozmnoženin a nenahraných nosičů bez ohledu na jejich skutečné použití je v rozporu s ustanovením čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Autorský zákon sice v nadepsaném ustanovení rozeznává situace, kdy se odměna neodvádí, avšak je otázkou, nakolik je tím skutečně podmínce vyřčené Soudním dvorem vyhověno.

Žádné komentáře: