pátek, listopadu 19, 2010

Místo zveřejnění informace

Nedávné rozhodnutí anglického High Court přineslo oproti doktríně z případu Gutnick změnu v hodnocení místa zveřejnění informace jako kolizního kriteria. Soud v tomto případě rozhodl, že informace je zveřejněna v místě, kde se fyzicky nachází příslušný server a přirovnal situaci k vysílání. Rozhodnutí se však jeví jako argumentačně problematické především ve vztahu k ochraně osobních údajů nebo postupujícímu rozvoji technologií cloud computing.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: