čtvrtek, října 07, 2010

Open Access workshop: otevřený přístup k informacím ve vědě a výzkumu

Dne 18. října 2010 pořádá Ústav práva a technologií workshop zaměřený na problematiku Open Access. Akce probíhá v rámci celosvětového Open Access Week. Otevřený přístup (open access) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědeckým výstupům, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale i k dalším informačnímzdrojům. Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky s tímto fenoménem posledních let v oblasti publikování výsledků ve vědě avýzkumu.

S úvodní přednáškou vystoupí:
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (zástupce ředitele pro výzkum, Ústav výpočetní techniky MU)

Workshop povede:
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (vedoucí Ústavu práva a technologií)

Členové diskuzního panelu:
Mgr. Matěj Myška (asistent na Ústavu práva a technologií)
Mgr. Jaromír Šavelka (asistent na Ústavu práva a technologií)

Datum a čas konání: 18. října 2010, 15:30 - 17:30
Místo konání: Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, místnost č.445

Svoji účast potvrďte, prosím, vyplněním tohoto formuláře.

Workshop je v souladu s filozofií Open Access otevřený všem a zdarma.

Propagační leták k workshopu.

Žádné komentáře: