pátek, září 24, 2010

Rezoluce Evropského parlamentu

Evropský parlament schválil 22. září strategickou rezoluci k budoucímu vývoji ochrany duševního vlastnictví. Z klíčových myšlenek se v něm poprvé objevuje požadavek na společenské uznání práv jako nutné podmínky samotné existence duševního vlastnictví - v tomto směru akcentuje parlament zpřísnění postihu výdělečného porušování autorských práv, a to se zvláštním zaměřením na organizované kriminální aktivity. Naopak je znát odklon od postihu občanských aktivit nebo jednotlivých případů nevýdělečného užívání autorských děl.

Celý text rezoluce viz zde.

Žádné komentáře: