pátek, září 24, 2010

COICA

Senátor Patrick Leahy představil legislativní návrh směřující k přímé aplikaci státního donucení v prostředí internetu. Ačkoli je návrh poněkud problematický především co do míry zásahu do svobodné povahy informační sítě, je postaven na velmi dobré reflexi specifických znaků internetu ve vztahu k platnosti a efektivitě práva. Klíčovým kriteriem pro aplikaci státního donucení tak poprvé není fyzický (teritoriální) aspekt ale logická lokalita (doména první úrovně) a je dobře znát, že návrh není jen mediálním výkřikem nebo aktem momentálního politického šílenství (o takovém případu jsme informovali například zde), ale je podložen kvalitní právní analýzou. O rozsahu a nastavení nové úpravy však bude každopádně třeba ještě vést rozsáhlou diskusi.

Text návrhu COICA viz zde.

Žádné komentáře: