úterý, září 14, 2010

Dokazování a příkaz k prohlídce

V rychlém sledu přinášíme další významný judikát Federálního odvolacího soudu USA, který se tentokrát týká dokazování. V dřívějším rozhodnutí se soud vyjádřil k otázce prohledávání datových nosičů tak, že příkaz k prohlídce musí obsahovat konkretizaci dat, k jejichž nalezení prohlídka směřuje. Tento požadavek se však v praxi ukázal být nesplnitelným a vyšetřování počítačové trestné činnosti se na určitou dobu prakticky zastavilo. V novém rozhodnutí soud toto precedenční pravidlo zmírnil, přičemž už není požadována konkrétní specifikace hledaných dat (požadavek na specifické určení důvodu však zůstává).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: