úterý, července 27, 2010

YouTube odpovídá jen jako ISP

V případě zásahu do subjektivních práv formou videa umístěného na YouTube se tato služba považuje za ISP typu hosting podle specifického ustanovení DMCA. Rozhodl o tom formou souhrnného rozsudku americký soud. DMCA používá obdobný režim omezení odpovědnosti jako Směrnice o eCommerce - v obou případech však prozatím pro služby typu YouTube chybí do značné míry konkrétní judikatura především k otázkám tzv. notice a takedown procedur.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Stručný komentář serveru out-law.com viz zde.

Žádné komentáře: