úterý, července 27, 2010

Soudní dvůr k internetovému sázení

Další předběžnou otázku k činnosti internetových sázkových kanceláří rozhodoval Soudní dvůr. Nikoli překvapivě dospěl k závěru, že stát může na svém území nediskriminačně zakázat poskytování služeb internetového sázení. Toto rozhodnutí, přestože bylo v některých komentářích chápáno jako krok k omezení možností internetových sázkových kanceláří působit ve členských státech EU, nepřináší do problematiky internetového sázení nic závažného. Stále totiž nelze zakázat občanům členských států, aby prostřednictvím internetu "vycestovali" do jiného členského státu a umístili tam své sázky. Internetové sázkové kanceláře tedy mohou nadále působit z Malty či Kypru, jen mohou být omezeny v zakládání národních poboček.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: