středa, června 16, 2010

Seminář Elektronické platební prostředky

Ústav práva a technologií pořádá dne 17. června seminář "Elektronické platební prostředky".
Seminář, který povede Mgr. Bc. Libor Kyncl, posluchače seznámí se základy právní úpravy v oblasti (elektronických) platebních prostředků, s nimi souvisejících platebních služeb, elektronických peněz a způsobu jejich užití v praxi. V neposlední řadě bude věnována pozornost dohledu České národní banky v této oblasti. Seminář bude pojat podle nového zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který je účinný od 1. listopadu 2009 a seznámí posluchače též s novinkami a změnami, které tento předpis přinesl.

Více informací a elektronickou přihlášku vizte zde.

Žádné komentáře: