středa, června 23, 2010

Přechod evidence zaknihovaných cenných papírů

Od 7. července 2010 převezme centrální evidenci českých zaknihovaných cenných papírů od Střediska cenných papírů společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Oficiální informace k přechodu evidence lze nalézt zde na webu Centrálního depozitáře, zde na webu Střediska cenných papírů či zde na webu regulovaného trhu RM-systém. Na posledním uvedeném odkazu naleznete i praktické informace o přechodu pro investory.

Žádné komentáře: