čtvrtek, listopadu 20, 2008

Komise zahájila veřejné konzultace k bezpečnosti informační společnosti

Až do 9. 1. 2009 mají občané EU možnost zasílat názory a náměty na opatření ke zvýšení bezpečnosti informační společnosti. Konzultace má formulářový charakter a na její podání je čas 90 minut (je tedy dobré si názory formulovat předem). Kdo má k této problematice co říci, může tak učinit zde.

Žádné komentáře: