čtvrtek, listopadu 06, 2008

Global Network Initiative

Zajímavým projektem ochrany základních práv prostřednictvím soft-law je GNI. Na první pohled se jedná pouze o jednu z mnoha proklamačních akcí. Uvážíme-li však, že se k důsledné implementaci základních práv zavázaly přední definiční autority internetu (seznam viz zde), můžeme v nové iniciativě vidět zárodek soft-law (či dokonce mimorpávního) nástroje se značným faktickým potenciálem. Nabízí se v této souvislosti srovnání faktického vlivu například ústavního práva České republiky a technického opratření implementovaného společností Microsoft.

Hlavní stránka GNI viz zde.

Žádné komentáře: